Taktil massage

Taktil massage

Taktil massage är en möjlig del i Yogaffekt då vi arbetar individuellt. Taktil massage är en djupgående och avslappnande beröringsmassage. Med mjuka, lugna och tydliga strykningar aktiveras det taktila sinnet (beröringssinnet). Taktil massage gör att vårt eget lugn- och rohormon, oxytocin, frisätts. Effekten av hormonet ger en kroppslig avspänning och ett lugnt sinne.


När vi ger taktil massage (som i all massage) är det viktigt att vi som utövare är öppna för hur massagen tas emot och att iaktta mottagarens kroppsspråk. Den som masseras ges en en känsla av att bli respekterad, sedd och bekräftad. Att ytterligare förstärka känslan av trygghet, lugn och tillit görs genom att ”boa in” den som masseras, det vill säga att med filtar och handdukar, bädda in den som tar emot massagen. Den taktila massagen anpassas utifrån mottagarens behov. Vissa önskar att få ta emot massage med kläder på och andra vill ha massage direkt på huden med massageoljor.


Taktil massage ger bättre sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, smärtlindring, minskad oro och ångest.