Psykologi

Psykologi

I Yogaffekt formar vi reflektion och övningar utifrån psykologisk teori och psykoterapeutisk metod. Yoga och mindfulness medvetandegör kroppsliga förnimmelser, känslor, tankar och reaktioner. Genom reflektion och övningar kan vi utforska och förstå våra sätt att reagera och agera och även få syn på vilka mönster vi bär med oss. Att förstå mer om oss själva är första steget i att kunna förändra det i vårt inre vi upplever hindrande. I psykodynamisk terapi och compassionfokuserad terapi, som Yogaffekts psykologiska förståelse utgår ifrån, frågar vi oss både varför vi mår som vi gör och hur vi ska kunna må bättre.


Med hjälp av psykologisk teori ger Yogaffekt en ökad kunskap om hur vi människor fungerar, genom övning och reflektion appliceras sedan den kunskapen på varje enskild individ, utifrån vad just den personen fokuserar sitt förändringsarbete på.


Yogaffekts psykoterapeutiska grund är i första hand utifrån compassion fokuserad terapi (CFT). Vi ger fokus både till nuet och till de mönster vi bär med oss. Mönster från tidigare erfarenheter färgar våra upplevelser av händelser idag. Vi utgår från att vi är relationella, dvs att vi påverkas av och utvecklas i våra relationer. Det är en affektfokuserad metod där vi ser att våra känslor är centrala för vårt mående. Vikt läggs vid att förändringar i beteendet ger nya erfarenheter som i sin tur påverkar vår psykiska hälsa. Vårt arbete genomsyras av träning i medkänsla med oss själva.