Välkommen

Yogaffekt skapar mänsklig hållbarhet


Yogaffekt är en motkraft till stress, utmattning, självkritik och ohållbar prestation. En metod att, i dagens allt snabbare tempo, bibehålla och återknyta kontakten med dig själv, dina relationer och din inre kompass. Genom yoga, mindfulness och övningar utifrån psykologisk teori får du en ökad medvetenhet och förståelse för dig själv. Du utvecklar ditt medkännande både för dig själv och andra.

Flytta in i ditt liv


Yogaffekt ökar din kontakt med och din förståelse för vad du känner, tänker och reagerar på, och du kan utforska varför just du fungerar som du gör. Det ger dig möjlighet att bli mer närvarande och ta dig själv i beaktande när du agerar eller fattar beslut, en möjlighet att flytta in i ditt liv. 

Kort om Yogaffekt...

I Yogaffekt arbetar vi med kroppen, tanken och känslan, de delar inom oss som behöver medvetandegöras och utvecklas för att nå välmående och balans. Metoden innehåller Mediyoga, yinyoga, mindfulness, psykologi samt övningar i medkänsla. Kombinationen ger en unik möjlighet till ny kunskap om oss själva.


Metoden kombinerar yogans vetenskapligt bevisade effekt att öppna upp för medveten närvaro, fysisk avspänning, kontakt med vår kropp, våra känslor och vårt inre, med psykologins metoder att nyfiket utforska, lära om och av våra känslor och tankar, samt förändra föreställningar och mönster vi bär med oss. I Yogaffekt lär vi oss att stilla oss för att kunna gå framåt. 


Yogaffekt är utvecklat av mediyoga- och mindfulnessinstruktör, Anita Davén-Söder och leg. psykoterapeut, Lotten Lönnerstam utifrån deras kliniska erfarenhet och utifrån aktuell forskning.

Läs mer om Yogaffekt här