Självmedkänsla

Självmedkänsla

Självmedkänsla är, enkelt uttryckt, vår förmåga att känna värme och omtanke om oss själva. Att känna med oss själva och vilja oss själva väl, speciellt när vi har det svårt. Medkänsla är en viktig ingrediens i österländsk meditation och inom buddhismen sedan länge. Självmedkänsla är en del av medkänsla, den ökade kunskapen om just självmedkänsla och hur den påverkar vårt psykiska mående har utvecklats av bland annat Paul Gilbert med Compassionfocused therapy (CFT) och Kristin Neffs forskning kring självmedkänsla.


Att utveckla och träna självmedkänsla är att ge sin inre kritiska röst en ordentlig match. Självmedkänsla är en färdighet som går att öva upp, den innehåller flera delar så som lyhördhet, att värdera sitt välmående, acceptans, mod, visdom och ickedömande. I Yogaffekt finns ett genomgående fokus på, och övning i, självmedkänsla både genom direkta övningar men också genom den ökade trygghet, acceptans och medvetenhet övriga delar i Yogaffekt ger.