MediYoga

MediYoga

MediYoga, medicinsk yoga, är en yogaform som utförs med mjuka, långsamma och medvetna rörelser, med fokus på det långa djupa andetaget. Det är ett kraftfullt och enkelt sätt att nå balans både fysiskt och psykiskt. Yoga betyder förening, att föra samman. När vi utför yoga för vi samman andningen med rörelserna. Vi för samman yogaövningarna med medveten närvaro. Yogans uppmärksamhet på andningen och kroppen gör att vi förbättrar vår kroppskännedom, vi blir medvetna om hur det känns i kroppen och vilka känslor vi bär på. Det underlättar för kroppen att släppa på så väl muskulära spänningar som känslomässiga blockeringar. Andningen har en central roll i yogan. När vi andas djupa långa andetag aktiverar vi kroppens lugn och ro-system, det parasympatiska nervsystemet, vilket leder till ökat lugn och välbefinnande.


Mediyoga är till för alla och det går att utföra övningarna sittande på yogakudde, yogapall eller på stol. Formen är utvecklad från den klassiska kundaliniyogan och används idag i terapeutiskt syfte. MediYoga är etablerad inom svensk sjukvård.