Om YogAffekt

Om Yogaffekt

För att leva mer hållbart, dvs i balans med vårt mående, våra behov och resurser, behöver vi utveckla en ärlig kommunikation med oss själva. Vi behöver arbeta upp vår lyhördhet och vår förståelse för vad vår kropp, våra känslor och tankar förmedlar. En förutsättning för kommunikation är lyssnandet, för att lyssna behöver vi stanna upp, stilla oss och rikta vår koncentration. För förståelse av vad vi "hör" behöver vi kunskap att tolka och använda informationen. För att vilja lyssna behöver vi se att vi är värda att lyssnas på. I kommunikation behöver vi också svara på de vi hör genom tankar, känslor eller handling. Det är Yogaffekt.


Yogaffekt utgår från att vi människor är en helhet där vår kropp, våra tankar och känslor ständigt påverkar och samspelar med varandra. När vi får verktyg att medvetandegöra och arbeta med dessa tre delar, tankar, känslor och kropp får vi en större möjlighet att förstå och förändra hur vi mår och hur vi hanterar livet, i stort och i smått. Vi etablerar en kommunikation med oss själva, en förutsättning för att ta hänsyn till våra behov och begränsningar vid beslut. 


Yogaffekt bygger på klinisk erfarenhet och etablerade beforskade metoder och teorier som vi länkar samman och arbetar vidare med. Mindfulness, Mediyoga och psykologi med utgångspunkt från den psykodynamiska teorin, affektteori och CFT (compassionfocused therapy), dvs metod att öka självmedkänsla, är de delar som ingår. Yogaffekt utvecklas i takt med aktuell forskning.


Yogaffekt är en väg ur stress och utmattning, mot ny energi och balans. Yogaffekt är också för den nyfikne som vill utvecklas, för den som behöver uppmärksamma och ta hand om sig eller sina relationer på nya sätt. Metoden kan praktiseras i grupp eller individuellt.


Yogaffekt riktad mot företag arbetar dels förebyggande mot stress och ohållbar prestation, för att hitta vägar ur stress och utmattning, för mer energi och mänsklig hållbarhet. Dels för ökad kreativitet, förankrade beslut och ett grundat ledarskap. Varje deltagare ska få kunskap och metoder att leva och arbeta mer hållbart samt hitta sin inre drivkraft. Läs mer under Företag.


Läs gärna mer om delarna i Yogaffekt genom att klicka på rubrikerna nedan.Mediyoga

Mindfulness

Taktil massage(vid individuell behandling)

Psykologi

Känslor

Självmedkänsla