Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som gör att du kan ta vara på nuet, vara närvarande och i högre utsträckning uppleva det som händer just nu både inom oss och runt oss.


I Yogaffekt använder vi mindfulnessövningar som ett redskap att utforska och hantera kroppsliga förnimmelser samt tankar och känslor som dyker upp i yogan eller i reflektionsövningar. Genom medveten närvaro lär vi oss att uppleva med acceptans utan att värdera. Vi tränar oss i att vara öppna för nuet och lägga märke till det som sker både omkring oss och i kroppen, och hur det påverkar vårt inre. Mindfulness är en vetenskapligt beprövad metod för stresshantering och för att öka välbefinnande.