Om oss

Anita & Lotten

Anita och Lotten har arbetat tillsammans i mer än 20 år. Med utgångspunkt från sina olika professioner har de möts för att gemensamt arbeta med människors fysiska och psykiska hälsa. Ett samarbete som lagt grunden för Yogaffekt.

Anita Davén-Söder

Anita är i grunden sjuksköterska och barnmorska. Hon är instruktör i MediYoga och mindfulness och utbildad i bl.a. massage, sexologi och ayurveda.


"När vi ger medveten närvaro till kroppen genom yoga, mindfulness eller massage startar en process som leder till ökad kroppskännedom och självkänsla. Under min tid som yogautövare och instruktör har min egen livskvalitet ökat och jag har samtidigt fått uppleva hur bra människor mår av att ge sig själva omtanke och medveten uppmärksamhet.."

 

Utöver Yogaffekt arbetar Anita som MediYogalärare, Yinyogalärare, massör och ayurvedisk hälsorådgivare på Yogamottagningen. Läs gärna mer på yogamottagningen.se

Lotten Lönnerstam

Lotten är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon är utbildad i bl.a. compassionfokuserad terapi (CFT), affektfokuserad terapi, psykosomatik, sorgearbete, sexologi och massage.


"När vi genom utforskande och medveten närvaro får större tillgång till oss själva, våra känslor, vår kropp och tankar har vi möjlighet att ta ansvar och styra vårt liv och mående i högre grad. Med compassion, medkänsla, kan vi med omtanke, mod, styrka och medvetenhet ta hand om oss och hjälpa oss själva. Medkänsla är en färdighet, den kan vi träna upp."


Utöver Yogaffekt har Lotten en psykoterapimottagning vid Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Läs mer på lonnerstampsykoterapi.se