Psykologi

Yogaffekt

Psykologi

I Yogaffekt formar vi reflektion och övningar utifrån psykologisk teori och psykoterapeutisk metod. Yoga och mindfulness medvetandegör kroppsliga förnimmelser, känslor, tankar och reaktioner. Genom reflektion och övningar kan vi utforska och förstå våra sätt att reagera och hantera situationer på utifrån vad vi känner och tänker, samt få syn på vilka mönster vi bär med oss. Att förstå mer om oss själva är första steget i att kunna förändra det i vårt inre vi upplever som hindrande. I psykodynamisk terapi frågar vi oss både varför vi mår som vi gör och hur vi ska kunna må bättre.


Med hjälp av psykologisk teori ger Yogaffekt en ökad kunskap om hur vi människor fungerar, genom övning och reflektion appliceras sedan den kunskapen på varje enskild individ, utifrån vad just den personen fokuserar sitt förändringsarbete på.


Yogaffekts psykoterapeutiska grund är i första hand psykodynamisk (PDT). Vi lägger vikt både vid nuet och vid de mönster vi bär med oss. Mönster från tidigare erfarenheter färgar våra upplevelser av händelser idag. Vi utgår från att vi är relationella, dvs att vi påverkas av och utvecklas i våra relationer. Det är en affektfokuserad metod där vi ser att våra känslor är centrala för vårt mående. Metoden har också inslag av KBT (kognitiv beteendeterapi) där stor vikt läggs vid att förändringar i beteendet ger nya erfarenheter som i sin tur påverkar vår psykiska hälsa. Vårt arbete med självmedkänsla är till stor del inspirerad av CFT (Compassionfocused therapy).


Yogaffekt


Yogamottagningen

Armfeltsgatan 23, Gärdet

Stockholm

info@yogaffekt.se


Copyright © All Rights Reserved