Välkommen

Yogaffekt

Anita och Lotten
Yogaffekt
IMG_5600_edited12
IMG_0161_edited6
fullsizeoutput_5f1c_edited5
IMG_2957_edited1

Yogaffekt skapar mänsklig hållbarhet

i arbetet, i relationer, i livet.


Yogaffekt är en motkraft till stress, utmattning och ohållbar prestation. En metod att, i dagens allt snabbare tempo,  bibehålla och återknyta kontakten med dig själv, dina relationer och din inre kompass. Genom ökad förståelse för dig själv och med en utvecklad inre kommunikation kan du skapa ett liv i balans. Du blir även tydligare i relation med andra och mer förankrad i beslut. Yogaffekt ger dig kunskap och praktisk erfarenhet.Flytta in i ditt liv


Yogaffekt skapar en medvetenhet, förståelse och kommunikation med dig själv. Du blir medveten om vad du känner, tänker och reagerar på, och du kan utforska varför. Det ger dig möjlighet att flytta in i ditt liv, dvs att ta dig själv i beaktande, ta hänsyn till dina behov och ta hjälp av din potential både vid beslut och vid förståelse av andra. Du kan vara mer närvarande och empatisk i relationer. Du är ditt eget verktyg. Metoden ger dig möjlighet att uppleva och vara levande i ditt liv.

Kort om Yogaffekt...

Yogaffekt arbetar med de delar inom oss som vi behöver medvetandegöra och utveckla för att nå välmående och balans; kroppen, tanken och känslan. Metoden innehåller Mediyoga, mindfulness, psykologi samt övningar i självmedkänsla. En kombination som ger en unik möjlighet till ny kunskap om oss själva och möjlighet till förändring.

Metoden kombinerar yogans vetenskapligt bevisade förmåga att öppna upp för medveten närvaro, fysisk avspänning och kontakt med våra känslor och vårt inre, med psykologins metoder att nyfiket utforska och lära oss om och av våra känslor och tankar. I Yogaffekt lär vi oss att stilla oss för att kunna gå framåt. 


Yogaffekt är utvecklat av mediyoga- och mindfulnessinstruktör, Anita Davén-Söder och leg. psykoterapeut, Lotten Lönnerstam utifrån deras kliniska erfarenhet och utifrån aktuell forskning.

Läs mer om Yogaffekt här

Yogaffekt


Yogamottagningen

Armfeltsgatan 23, Gärdet

Stockholm

info@yogaffekt.se


Copyright © All Rights Reserved