Om känslor

Yogaffekt

Om känslor

En känsla är, kortfattat, en psykisk och fysisk reaktion på något. Det kan vara något yttre som har hänt, något som komma skall eller en tanke eller ett minne som dyker upp inom oss. Känslorna aktiverar hela kroppen, inklusive hjärnan (både tankar och minnen) och vi påverkar dessutom vår omgivning med våra känslor. Känslor får vi alla, de är rimliga och de går att förstå. Ofta är det hur vi sedan handskas med känslorna som ger oss svårigheter.


Idag är det mycket i tillvaron som verkar för att vi inte har kontakt med våra känslor. I en stressande vardag, i en kris, i en prestationsinriktad tillvaro har vi många gånger inte möjligheten att känna och ge utrymme till våra känslor. Ibland skapar vi försvar för att slippa känna av vissa av dem och ibland har vi med oss mönster från tidigare erfarenheter där endast vissa känslor upplevts vara accepterade. Vi tappar  kontakten och dialogen med oss själva när vi inte kan använda oss av informationen från våra känslor. Det gör det svårt att veta vad vi behöver och vill.


När vi har god kontakt med, och har kunskap om, våra känslor kan vi använda dem som kompass i livet.

Känslor är en del av vår kommunikation med oss själva och med andra. Vi signalerar våra känslor till andra och vi avläser andras känslomässiga tillstånd. De är en förutsättning för att känna samhörighet och empati.


Läs gärna Anna Kåvers bok "Himmel, helvete och allt däremellan. En bok om känslor" som på ett fint och målande sätt beskriver och förklarar känslor, vad som kan bli problematiskt och hur vi då kan tänka och göra.

Yogaffekt


Yogamottagningen

Armfeltsgatan 23, Gärdet

Stockholm

info@yogaffekt.se


Copyright © All Rights Reserved