Företag

Yogaffekt för företag

Mänsklig hållbarhet i arbetet och i livet

Vägen ur stress

Nå din kreativitet och nyfikenhet

Goda relationer och kloka beslut

Empatiskt ledarskap


Yogaffekt möjliggör företags strävan efter välmående medarbetare med energi och kreativitet, medarbetare som presterar utan att dränera sig själva. Ni kan ha etiska skäl eller rent ekonomiska, kostnaden för stressrelaterad sjukdom är idag hög både för företag, samhället och för den enskilde och dess närstående. Kostnaden går att mäta i pengar, sjukskrivningsdagar, i lidande och i förlorade resurser. Förebyggande arbete är en investering både för företaget och för varje anställd då vägen tillbaka till hälsa och arbete vanligtvis är lång. 


Till företag och offentlig sektor erbjuder Yogaffekt föreläsningar, workshops och utbildning i mänsklig hållbarhet, riktade både till medarbetare och ledning. Empatiskt ledarskap riktar sig till chefer, personer med personalansvar samt ledare av skiftande slag. Yogaffekt strävar efter att förebygga stressrelaterad sjukdom samt skapa förutsättning för hållbar prestation, kreativitet och beslutsfattande.

Uppdrag och omfattning skräddarsys i dialog, kostnad enligt överenskommelse.


Yogaffekt erbjuder även enskilda konsultationer samt behandling vid stressrelaterad sjukdom.