Om YogAffekt

Yogaffekt

Om Yogaffekt

Yogaffekt utgår från att vi människor är en helhet där kroppen, tankarna och känslorna ständigt påverkar och samspelar med varandra. När vi får verktyg att medvetandegöra och arbeta med alla tre delar får vi en större möjlighet att förstå och förändra hur vi mår och hur vi hanterar livet.

 

I Yogaffekt stannar inte yogan vid en förbättrad kroppslig och psykisk hälsa och medveten närvaro utan metoden ger möjlighet att medvetet ta hand om det vi får kontakt med inombords genom yoga, mindfulness och taktil massage. Yogan är en genväg till våra sanna känslor, vi passerar varsamt de försvar vi vanligtvis sätter upp för att "slippa" känna. Vi får en möjlighet att med nyfikenhet utforska känslorna, öka kommunikationen med dem och därmed få ökad insikt om våra behov. Yogans förmåga att ge lugn och trygghet får oss att våga titta på känslor och tankar och hitta vägar att hantera dem.

 

I Yogaffekt är självmedkänsla ett genomgående fokus. Vi övar vår självmedkänsla på flera sätt, både genom direkta övningar och genom moment där vi bygger trygghet, medvetandegör vår kropp, våra tankar och känslor och övar uppmärksamhet utan värderande. Att utöva metoden är att visa sig själv värde och omtanke.

 

Yogaffekt är både till för den nyfikne som vill utforska och utveckla sig själv och för den som behöver bearbeta något, sörja eller läka. Yogaffekt är en väg ur utmattning, stress mot ökad energi och balans. Metoden kan praktiseras i grupp eller individuellt.

 

Yogaffekt vilar på klinisk erfarenhet, en teoretisk grund hämtad från medicinsk yoga, mindfulness, taktil massage, modern psykodynamisk teori, affektfokuserad terapi samt CFT (compassion fokused therapy). Yogaffekt utvecklas i takt med aktuell forskning.

 

Läs gärna mer om delarna i Yogaffekt genom att klicka på rubrikerna nedan.

 

 

Yogaffekt

 

Yogamottagningen

Armfeltsgatan 23, Gärdet

Stockholm

info@yogaffekt.se

 

Copyright © All Rights Reserved